Här kan du läsa alla nummer av tidningen Inblick
som gavs ut av projekt Inre rum under åren 2007-2011.

inblick 1 07
Inblick nr 1
2007

 inblick 1 08
Inblick nr 1
2008

inblick1-09
Inblick nr 1
2009

inblick 1-10 webb
Inblick nr 1
2010

inblick 2 07
Inblick nr 2
2007

inblick2-08
Inblick nr 2
2008

 inblick 2 09
Inblick nr 2
2009

inblick 2 10
Inblick nr 2
2010 

inblick 3 07
Inblick nr 3
2007

 inblick 3 08 frams
Inblick nr 3
2008

 inblick 3 09
Inblick nr 3
2009

 inblick2011 01-1
Inblick nr 1
2011