Inre rum

Inre rum på Stiftelsen Gyllenkroken var ett kunskapscenter om psykisk sjukdom, hälsa och ohälsa. Projektet är nu avslutat, men en av våra utställningar lever vidare och vandrar runt i Sverige på olika orter.

Utställningen En annan tid - om heldygnsvård i Sverige under 1900-talet, som vi producerade på Gyllenkroken under 2011 på uppdrag av SKL, kan bokas hos oss. Kontakta Annica på: annica.engstrom(a)gyllenkroken.se

Inre rum gav människor med erfarenhet av psykiska funktionshinder möjlighet till egenmakt och återhämtning genom att vidareutveckla den egna kompetensen. Vi arbetarde för att öka kunskapen och minska fördomarna om psykisk ohälsa. I projektet  Inre rum fick personer med erfarenhet av psykisk ohälsa möjlighet att belysa sin situation och sprida ökad kunskap, genom föreläsningar, pedagogisk verksamhet, utställningar, medverkan i media, aktiviteter på internet, personliga möten och på många andra sätt. Här arbetarde människor med inifrån-perspektiv som sakkunniga.

Inblick

Inre rums tidning Inblick producerades av deltagarna och tog upp aktuella frågor och fakta från psykiatrins värld och personliga erfarenhetsberättelser. För närvarande ligger Inblick i malpåse men vem vet, vi kanske startar igen... Här kan du läsa alla nummer vi producerade 2007-2011.

Läs tidningen Inblick

Behövs en attitydförändring?

Enligt en EU-kartläggning anser 42 procent av svenskarna att människor med psykisk ohälsa innebär en fara för andra. Fjorton procent menar att den som fått en psykisk sjukdom har sig själv att skylla. Föreställningar likt dessa kan leda till stigmatisering, minskad delaktighet och försämrade möjligheter för återhämtning. Så visst behövs en attitydförändring - både hos allmänhet, media och samhället i stort.

Utställningen Psykets historia

Psykiskt sjuk eller normal, gudomligt välsignad eller ignorerad det beror på vilken tid du lever i och på vilken plats du befinner dig.

En del i Inre rums verksamhet var att producera utställningar, små som stora. Den stora utställningen "Psykets historia - en resa genom 4000 år" gav en bild av hur man sett på olika psykiska tillstånd genom tiderna, både ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Utställningen turnerade runt på museer i Sverige under tre år och turnén är nu avlutad.