Medlem i : FAMNA  |  SOCIALPSYKIATRISKT FORUM

Hem Projekt En annan tid

En annan tid är en utställning som skall inspirera, vidga perspektiven och förmedla kunskap inom frågor som rör psykiatrisk heldygnsvård, i går, i dag och i morgon. Inre rum på Gyllenkroken producerade utställningen under 2011 -2012 på uppdrag av SKL. Den är byggd i fyra delar som kan ses var för sig eller alla fyra tillsammans. Den 8 oktober 2012 invigdes högtidligen under SKLs Nationella Framtidskonferens på Münchebryggeriet i Stockholm.

Utställningen finns nu i Göteborg och kan ses under våren 2017 i entrén på Gamla Vasa sjukhus, Vera Sandbersg allé 8. Nu är det Chalmers och Göteborgs universitet som har sin verksamhet i husen.

Hämta utställningstexterna i pdf här!

en annan tid len annan tid2

Annica Engström berättar om arbetet med utställningen En annan tid En annan tid1en annan tid vs3 l

 
Boendet
Annons
Café Koopen
Annons
Aktivetshuset
Annons