Psykets historia i SkellefteåPsykets historia är slut

Den 20 januari 2013 var det definitivt slut på turnén för Inre rum/Gyllenkrokens utställning Psykets historia. Den har tjänat oss väl och turnerat runt på museer i Sverige under mer än tre år. På Skellefteå museum blev den uppskattad och välbesökt och vi tackar alla våra samarbetspartners under turnén samt Västarvets medicinhistoriska samlingar för att vi fått låna in föremål och Allmänna Arvsfonden för att ha gjort hela projektet möjligt.
Klicka på länken för att läsa mer om utställningen. Psykets historia