Stiftelsen Gyllenkrokens styrelse


Ordförande

  • Hannes Lloret Andreasson

Vice ordförande

  • Berit Jóhannesson

Ordinarie ledamöter:

  • Lars Eriksson
  • Per Svensson
  • Karin Hallén
  • Petra Linnsand
  • Andreas Åhs

Ersättare:

  • Eva Bivall
  • Elisabeth Punzi