Stiftelsen Gyllenkrokens styrelse


Ordförande

  • Berit Jóhannesson, fd riksdagspolitiker

Vice ordförande

  • Lars Eriksson, överläkare, Rättspsykiatriska vårdkjedjan / SU / Östra sjukhuset

Ordinarie ledamöter:

  • Per Svensson, civilekonom, Göteborgs fastighetskontor
  • Karin Hallén, enhetschef/leg arbetsterapeut Psyk. mott. Öckerö
  • Hannes Lloret Andreasson, psykolog
  • Eva Bivall, socionom
  • Petra Linnsand, psykolog

Ersättare:

  • Elisabeth Olin, fil dr Institutionen för Socialt arbete Gbg:s universitet
  • Andreas Åhs, redaktör Folkuniversitetet
  • Rigmor von Zweigbergk, chef Konsument och medborgarservice