Gyllenkroken startade 1989 med Aktivitetshuset som pilotverksamhet och stöd från Arvsfonden.
Stiftelsen bildades 1992.

En viktig del av stiftelsens utvecklingsarbete är projektverksamheten. Exempel på tidigare projekt:

 • Pågående - Musical Bridges - vi skapar en musikal, från idé till uppförande 2019.
 • Pågående - Odling i stadsmiljö - meningsfull sysselsättning med stöd från Socialstyrelsen.
 • Den långa vägen - ett ESF pilotprojekt om vägen till arbete för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 • Inre Rum med målsättning att bygga ett kunskapscenter om psykisk sjukdom och ohälsa med stöd av Allmänna arvsfonden.
 • Sociala webben, Psykisk hälsa på sociala webben med stöd av Folkhälsokommittén i VGR.

Stiftelsen Gyllenkroken har en anslagsfinansierad del med bidrag från Göteborgs kommun:

 • Aktivitetshuset erbjuder personer med psykisk ohälsa meningsfull sysselsättning, arbetsträning, rehabilitering eller praktik.
 • Café Koopen är ett socialt arbetskooperativ med tio medlemmar som lagar mat till sextio personer per dag.
 • Gyllingen vänder sig till barn- och tonåringar där en eller flera i familjen har en psykisk sjukdom.

En självfinansierade del bestående av tre boendeformer:

 • Korttidsboende Garverigatan med 14 rum och vaken personal hela dygnet.
 • Fräntorpsgatan med sex lägenheter och personal hela dygnet.
 • Hagforsgatan med sex lägenheter och tillgång till personalen på Fräntorp.
 • Vi erbjuder även pedagogiskt boendestöd till dem som flyttar från stiftelsens boende.

Stiftelsen har idag 26 st anställda, varav 3 personer är anställda genom olika arbetsmarknadsåtgärder.

Stiftelsen arbetar efter KASAM-begreppet

Känslan Av SAMmanhang - att man förstår sin omgivning, kan hantera de resurser som står till förfogande och känna motivation och meningsfullhet med tillvaron - är en viktig del av verksamheten. Gyllenkroken startades som ett projekt med medel från Allmänna arvsfonden och Göteborgs kommun 1989.