Vi vänder oss till dig som har psykisk ohälsa eller är anhörig

2018 web latesummer

Vår vision: Ett samhälle som ger utrymme för alla

Med det menar vi ett socialt hållbart samhälle fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck
och diskriminering, där mångfald och respekt för människors olikheter råder.

Vår vision är också ett samhälle där alla har rätt till ett värdigt liv, fungerande samhälleliga stödfunktioner samt en tillgänglig och fungerande psykiatrisk och somatisk vård - lika för alla.

Stiftelsen Gyllenkroken finns på Garverigatan 2 i Göteborg. Här finns adminsitrationen, aktivitetshuset med kurser och projekt, Café Koopen med lunchservering, Gyllingens barnverksamhet och korttidsboende. Våra övriga två boenden hittar du på Fräntorpsgatan och Hagforsgatan.

Välkommen att besöka oss på Garverigatan 2, 416 64 Göteborg 
Åker du buss eller spårvagn, gå av på hållplats Svingeln.          

Administration                               tel: 031- 80 89 95
Aktivitetshuset & Café Koopen      tel: 031- 80 89 93
Korttidsboendet                            tel: 031- 80 89 97
Fräntorpsgatans gruppboende     tel: 031-266407
Boendesamordnare, Emma Wig    tel: 0707- 22 85 78
Gyllingen                                       tel: 031- 80 89 92

Öppettider i Aktivitetshuset under sommaren 2018
vardagar 8.30 - 16.30 (v. 30-31 öppet 13-16)

*********************************************

Följ vår verksamhet på:
instagram.com/gyllenkroken
och facebook.com/gyllenkroken

Där hittar du massor av fina bilder och aktuell info!!

**********************************************
Har du tips, förslag eller synpunkter som gäller Aktivitetshuset?
Skicka en e-post till: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

**********************************************
Gyllenkrokens nyhetsbrev med matsedel!

Augusti 2018

Prenumerera? Skicka för och efternamn och epostadress här.

**********************************************

Gyllenkrokens infoblad
Aktuella kurser och aktiviteter för utskrift!

Sommarschema 2018

**********************************************


logo musicalbridges 15cm

 

Musikalen har sommaruppehåll från v.26, välkommen tillbaka v.35
med fika på onsdag den 29e aug kl 13.00

Vi skapar en
NY musikal tillsammans med bla
Högskolan för scen och musik,
musikallinjen i Göteborg.

Välkommen på workshops! (Workshops, studiebesök och filmvisningar är gratis)
Är du intresserad av skrivande eller musik och sång ...  och kan jobba bra i grupp? Kom och var med!
läs mer

********************************************

Folkhögskolan Gyllenhuset!

Gyllenkroken i samarbete med Göteborgsfontänen och AFIG startar en folkhögskola!

Läs mer!

********************************************

Vill du  lämna ett bidrag till vår verksamhet
går det bra på Bankgiro 5651-6230
Märk gärna med namn och "Social samvaro"

*********************************************

Vi har kurser och aktiviteter för alla, välkommen!
Se kurs och aktivitetsplan

**********************************************

Behöver du någon att tala med?
Här kommer en länk till Suicid Prevention i Västs sida med bra kontakter.

http://www.suicidprev.com/forsta-hjalp/stodochhalp.html

**********************************************


 

Verksamheterna vid Stiftelsen Gyllenkroken bedrivs med utgångspunkt i en humanistisk människosyn. Den baseras på antagandet att alla människor skall behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Den utgår från att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och kan bringas att ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.        

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska besvär som hindrar det psykiska välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv.

Stiftelsen arbetar efter KASAM-begreppet

Känslan Av SAMmanhang - att man förstår sin omgivning, kan hantera de resurser som står till förfogande och känna motivation och meningsfullhet med tillvaron - är en viktig del av verksamheten. Gyllenkroken startades som ett projekt med medel från Allmänna arvsfonden och Göteborgs kommun 1989.

Stiftelsen bildades 1994, med Aktivitetshuset som pilotverksamhet.

En viktig del av stiftelsens utvecklingsarbete är projektverksamheten. Exempel på tidigare projekt:

  • Inre Rum med målsättning att bygga ett kunskapscenter om psykisk sjukdom och ohälsa med stöd av Allmänna arvsfonden.
  • Sociala webben, Psykisk hälsa på sociala webben med stöd av Folkhälsokommittén i VGR.

Stiftelsen Gyllenkroken har en anslagsfinansierad del med bidrag från Göteborgs kommun:

  • Aktivitetshuset erbjuder personer med psykisk ohälsa meningsfull sysselsättning, arbetsträning, rehabilitering eller praktik.
  • Café Koopen är ett socialt arbetskooperativ med tio medlemmar som lagar mat till sextio personer per dag.
  • Gyllingen vänder sig till barn- och tonåringar där en eller flera i familjen har en psykisk sjukdom.

En självfinansierade del bestående av tre boendeformer:

  • Korttidsboende Garverigatan med 14 rum och vaken personal hela dygnet.
  • Fräntorpsgatan med sex lägenheter och personal hela dygnet.
  • Hagforsgatan med sex lägenheter och tillgång till personalen på Fräntorp.
  • Vi erbjuder även pedagogiskt boendestöd till dem som flyttar från stiftelsens boende.

Stiftelsen har idag 26 st anställda, varav 3 personer är anställda genom olika arbetsmarknadsåtgärder.