Vi vänder oss till dig som har psykisk ohälsa eller är anhörig

2016 web winter

Vår vision: Ett samhälle som ger utrymme för alla
Med det menar vi ett socialt hållbart samhälle fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck
och diskriminering, där mångfald och respekt för människors olikheter råder.

Vår vision är också ett samhälle där alla har rätt till ett värdigt liv, fungerande samhälleliga stödfunktioner samt en tillgänglig och fungerande psykiatrisk och somatisk vård - lika för alla.

Stiftelsen Gyllenkroken finns på Garverigatan 2 i Göteborg. Här finns adminsitrationen, aktivitetshuset med kurser och projekt, Café Koopen med lunchservering, Gyllingens barnverksamhet och korttids- och akutboende. Våra övriga två boenden hittar du på Fräntorpsgatan och Hagforsgatan.

Välkommen att besöka oss på Garverigatan 2, 416 64 Göteborg 
Åker du buss eller spårvagn, gå av på hållplats Svingeln.          

Administration                            tel: 031- 80 89 95
Aktivitetshuset & Café Koopen     tel: 031- 80 89 93
Akut/Korttidsboendet                  tel: 031- 80 89 97
Boendesamordnare                     tel: 0707- 22 85 78
Gyllingen                                   tel: 031- 80 89 92

Administrationen har telefontid må - tor kl 8.30 - 16.30

*********************************************

Följ vår verksamhet på:
instagram.com/gyllenkroken
och facebook.com/gyllenkroken

Där hittar du massor av fina bilder och aktuell info!!

**********************************************
Har du tips, förslag eller synpunkter som gäller Aktivitetshuset?
Skicka en e-post till: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

*********************************************

Vill du  lämna ett bidrag till vår verksamhet
går det bra på Bankgiro 5651-6230
Märk gärna med namn och "Social samvaro"

**********************************************

Missa inte Luciafirande i Café Koopen
den 13 dec kl 8.30 - 9.00. Vi bjuder på frukost!
Du som vill delta i Luciatåget kommer kl 8.00 för förberedelser.

På måndag den 11 dec kl 14.30 övar Jörgen Luciasångerna med de som vill.
Alla är välkomna!

**********************************************

logo musicalbridges 15cm

Nu gör vi en Musikal tillsammans med bla Högskolan för scen och musik,
musikallinjen i Göteborg.

Välkommen på workshops! (Workshops, studiebesök och filmvisningar är gratis)
Är du intresserad av skrivande eller musik och sång ...  och kan jobba bra i grupp? Kom och var med!

Program för workshops hösten 2017

**********************************************
Gyllenkrokens digitala nyhetsbrev!

Nyhetsbrev december 2017

Prenumerera? Skicka för och efternamn och epostadress här.

**********************************************

Gyllenkrokens infoblad
med höstens kurser och aktiviteter
för utskrift!

Info hösten 2017

**********************************************

Behöver du någon att tala med?
Här kommer en länk till Suicid Prevention i Västs sida med bra kontakter.

http://www.suicidprev.com/forsta-hjalp/stodochhalp.html

**********************************************

Kom och fika och ät lunch i Café Koopen.
Lunchpris 45 kr, (häfte 10 kuponger 350 kr)

**********************************************

Vi har kurser och aktiviteter, välkommen! Se kurs och aktivitetsplan

**********************************************

Verksamheterna vid Stiftelsen Gyllenkroken bedrivs med utgångspunkt i en humanistisk människosyn. Den baseras på antagandet att alla människor skall behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Den utgår från att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och kan bringas att ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.        

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska besvär som hindrar det psykiska välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv.

Stiftelsen arbetar efter KASAM-begreppet

Känslan Av SAMmanhang - att man förstår sin omgivning, kan hantera de resurser som står till förfogande och känna motivation och meningsfullhet med tillvaron - är en viktig del av verksamheten. Gyllenkroken startades som ett projekt med medel från Allmänna arvsfonden och Göteborgs kommun 1989.

Stiftelsen bildades 1994, med Aktivitetshuset som pilotverksamhet.

En viktig del av stiftelsens utvecklingsarbete är projektverksamheten. Exempel på tidigare projekt:

  • Inre Rum med målsättning att bygga ett kunskapscenter om psykisk sjukdom och ohälsa med stöd av Allmänna arvsfonden.
  • Sociala webben, Psykisk hälsa på sociala webben med stöd av Folkhälsokommittén i VGR.

Stiftelsen Gyllenkroken har en anslagsfinansierad del med bidrag från Göteborgs kommun:

  • Aktivitetshuset erbjuder personer med psykisk ohälsa meningsfull sysselsättning, arbetsträning, rehabilitering eller praktik.
  • Café Koopen är ett socialt arbetskooperativ med tio medlemmar som lagar mat till sextio personer per dag.
  • Gyllingen vänder sig till barn- och tonåringar där en eller flera i familjen har en psykisk sjukdom.

En självfinansierade del bestående av tre boendeformer:

  • Korttidsboende Garverigatan med 14 rum och vaken personal hela dygnet.
  • Fräntorpsgatan med sex lägenheter och personal hela dygnet.
  • Hagforsgatan med sex lägenheter och tillgång till personalen på Fräntorp.
  • Vi erbjuder även pedagogiskt boendestöd till dem som flyttar från stiftelsens boende.

Stiftelsen har idag 26 st anställda, varav 3 personer är anställda genom olika arbetsmarknadsåtgärder.