Gyllingen är en mötesplats för familjer
där någon är eller har varit psykiskt sjuk

När någon i familjen är psykiskt sjuk påverkar det alla. Känslor av oro, rädsla, ilska, skam eller skuld är vanliga. Det är därför viktigt att alla i familjen ges möjlighet till ökad kunskap om psykiska sjukdomar och om möjligheten att förhålla sig till dem. Det kan också vara värdefullt att få träffa andra som varit med om ungefär samma sak.

Gyllingen erbjuder gruppdeltagande och individuella kontakter för barn (från 7 år), ungdomar och föräldrar. Vi arbetar pedagogiskt och deltagandet är kostnadsfritt. Målet med Gyllingens verksamhet är att stärka både barn och vuxna och att göra psykisk sjukdom talbart i familjen. Vi är fristående från kommunen och psykiatrin och arbetar på vårdnadshavares uppdrag. Vi tar emot studiebesök och kommer gärna ut och informerar om verksamheten.

Se filmen om Gyllingen på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=ZX6K-XXczzU

********************************

Vi erbjuder gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar:

Barngrupp (7-9 år)
Mellangrupp (10-12 år) 

Tonårsgrupp (från 13 år)
Unga vuxna grupper
Mammagrupp och pappagrupp 

Barngrupper träffas 1 tim och 30 min och tonårsgrupper 1 tim 45 min en eftermiddag/vecka (ca 16 träffar). 

********************************

Vi startar nya grupper varje termin
och det finns alltid möjlighet att anmäla sig.
Ring 031-80 89 92 eller maila gyllingen[at]gyllenkroken.se
för att få mer information om våra grupper.

********************************

Vi erbjuder enskilda stödsamtal för tonåringar och unga vuxna

Varje samtal håller på i ca 50 minuter och vi kommer tillsammans överens om hur många gånger vi ska träffas. Samtalen kan handla såväl om att få svar på specifika frågor kopplat till en familjemedlems psykiska sjukdom som om att få möjlighet att sätta ord på sin livssituation i stort. Ring 031-80 89 92 eller maila gyllingen[at]gyllenkroken.se för att få mer information om stödsamtal.

********************************

I både grupp- och samtalsverksamhet finns det möjlighet att delta anonymt
och vi skriver inga journaler.

Gyllingen vill lära dig som är barn eller ungdom:
• Att det finns andra som varit med om ungefär samma sak som du.
• Att det inte är någons fel att någon i din familj är eller har varit psykiskt sjuk.
• Att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt.
• Att sätta gränser och kunna säga ja till det du vill och nej till det du inte vill.
• Att känna igen och acceptera egna känslor och behov.

Utgångspunkter:
• Föräldrar är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv.
• Föräldrar vill sina barns bästa.
• Kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp.

Gyllingens gruppledare är Einar Trollerud (psykiatrisjuksköterska), Kjell Andersson (fritidsledare) och Lisa Gustafsson (socialpedagog)

Skicka e-post till oss genom att skriva förnamn.efternamn @gyllenkroken.se
Tel: 031-808992

Gyllingens folder för utskrift

 

  gyllingen omslag

Se filmen om Gyllingen av Dan Ying och Kjell Andersson

 

Gyllingen är en del av Stiftelsen Gyllenkroken.

Helpdesk – ideeell org.

Vi GÖR-
Bemötande, Tid, Kontinuitet, Sammanhang, Att göra saker man tycker om, Skapa en relation, ge och få förtroende, samtalsstöd i vardagen , tystnadsplikt, ingen bedömning, ingen myndighetstövning, ingen kontroll av mig som person.

Vi löser ett problem.

Kan se väldigt olika ut, mycket handlar om att känna tillhörighet och respekt vilket leder till ökat självförtroende, vidgat kontaktnät, ökad tro på sin egen förmåga.

Praktiska problem som att ta sig ut ur sin lägenhet, upp på en bestämd tid, transport,

Någon uppskattar att man kommer man gör skillnad. Ömsesidigt rimliga förväntningar och krav?

Vi som jobbar har inga krav på rapportering, inga vinstkrav.

Hjälp till självhjälp, individuellt stöd.

Senast uppdaterad (2019-01-16 13:44)