Detta är 30 minutersversionen av Gyllenkrokens 20-årsjubileumsfilm.