Stiftelsen Gyllenkrokens kollektivboende Hagforsgatan byggdes år 1997 och har sex fullvärdiga lägenheter med ett gemensamhetsutrymme. Hagforsgatan är ett kollektivboende som är anpassat efter just de personer som bor där.

Huset är byggt i suterräng och har två lägenheter i bottenplanet och fyra lägenheter, kök och allrum i det övre planet. Lägenheterna nås via neutrala entréer och är utrustade med balkong eller uteplats.

Alla hyresgästerna har förstahandskontrakt på sina respektive lägenheter. Idén är att boende har stöd av varandra och tar gemensamt ansvar för huset. De kan tillsammans vara ett stöd för varandra i vardagen och helger. Det finns ett stort gemensamt rum med kök, där de kan umgås i en neutral miljö. I det gemensamma köket och allrummet kan man laga mat och umgås, diskutera skötseln av huset och trädgården och hålla studiecirklar.

Gyllenkroken arbetar utifrån alla åldrar men med en jämn könsfördelning bland hyresgäster och personal. Beslutsfattandet för hyresgäster och personal arbetas så långt som möjligt inom demokratiska beslut. Relationen mellan hyresgästerna och personal är av avgörande betydelse på dessa möten.

Kontakt med personal har de ifrån gruppboendet Fräntorp och som regelbundet träffar dem varje vecka. Personalens stöd utgår från ett helhetsperspektiv där hyresgästen skall få möjlighet att leva som andra och där personens egna resurser skall stödjas så långt som möjligt och på bästa sätt.

Önskar du veta mer kontakta boedesamordnaren på tel: 0707-22 85 78
eller verksamhetschef Emma Simonsson Vento på tel: 031-80 89 95.