Stiftelsen Gyllenkrokens gruppboende på Fräntorpsgatan byggdes 1997 och ligger kring ett lugnt fint område i Härlanda nära till kollektivtrafiken. Det finns sex lägenheter i gruppboendet.

Fräntorpsgatans boendeVarje lägenhet består av ett vardagsrum, en trinett med kylskåp och kokplattor, en sovalkov, toalett samt balkong/egen uteplats. Dessutom finns det ett stort gemensamt vardagsrum med kök i huset. Runt huset är det en stor trädgård och en gemensam uteplats.

Hyresgästerna på Fräntorp gör tillsammans med sina kontaktpersoner upp en egen genomförandeplan för hur deras vardag och framtida mål skall se ut att de får sina personliga önskemål uppfyllda. Genomförandeplan utgår från att varje hyresgäst skall kunna påverka sin egen situation och framtid. Det är ett dokument som upprättas, men genomförandeplanen är en bearbetning som allt mer kommit att utgöra huvudprocessen i verksamheten. Planen är unik eftersom den styrs av den enskildes behov och förutsättningar, det är hyresgästen som avgör vad som är viktigt att få med i genomförandeplanen.

• Planen upprättas i samverkan med hyresgäst och personal. Det är också hyresgästen som styr vilka som skall kallas till planeringsmöten och vem som skall ansvara för planen.

• Planen är målstyrd.

• En skriftlig överenskommelse med hyresgäst och personal där handlingsplan och tidsplanering anges.

• Planen följs upp och utvärderas regelbundet.

Personalen arbetar på rullande schema dag, kväll och natt. Vi har en jämn könsfördelning bland hyresgäster och personal. Vi lägger stor vikt på att stärka hyresgästens inflytande, vilket också skall stärka hyresgästernas möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.

Av omvårdnadskostnaderna är en del avsatt till egna aktiviteter. Personalen arbetar aktivt med att stödja de personliga intressena och följer gärna med på studiebesök, resor och nöjen. Inom stiftelsen finns det möjligheter att delta i kurser eller arbetsgrupper i Gyllenkrokens aktivitetshus men hyresgäserna kan också söka sig till andra aktivitetshus eller studiecirklar om så är önskemålet.

Hyresgästerna har husmöten varannan vecka och planerar veckoschema. Man gör tillsammans upp (med eller utan stöd av personal) om vilka som ansvarar för tvätt, städ, inköp och matlagning. Det serveras en varm måltid om dagen i övrigt gör hyresgästerna sin egen frukost och kvällsmål. I boendet kan man äta tillsammans i allrummet med kök eller välja att äta i sin lägenhet. För de som önskar kan man planera ekonomi, inköp och måltider själva som ett led att om någon önskar förbereda sig för att flytta till egen lägenhet. Det personliga veckoschemat är individuellt.

Kontakt: Fräntorps gruppboende tel: 031-26 64 07 eller föreståndare Emma Wig tel: 0707-22 85 78