Medlem i : FAMNA  |  SOCIALPSYKIATRISKT FORUM

Hem Bo hos oss

HagforsgatanFräntorpsgatanKorttidsboendet

Bo hos oss - 2 olika boendeformer
Korttidsboende och Gruppboende

För att anpassa bostäderna efter den enskildes individuella behov, har det inom Gyllenkrokens regi utvecklats två olika sorters boendeformer på tre olika adresser. Utgångspunkten har varit att skapa bostäder som, så långt det är möjligt, är anpassat efter den enskilda personens behov av personalstöd, gemenskap och privatliv.

Önskar du veta mer om våra boenden? Kontakta föreståndare Emma Wig på tel: 0707-22 85 78

********************************'

 

Just nu är Hagforsgatans boende inne i en förändringsprocess.
Hösten 2018 öppnar vi här ett BMSS boende.

Önskar du veta mer kontakta föreståndare Emma Wig på tel: 0707-22 85 78
eller verksamhetschef Emma Simonsson Vento på tel: 031-80 89 95.

Hagforsgatans boende byggdes år 1997 och har sex fullvärdiga lägenheter med ett gemensamhetsutrymme. Huset är byggt i suterräng och har två lägenheter i bottenplanet och fyra lägenheter, kök och allrum i det övre planet. Lägenheterna nås via neutrala entréer och är utrustade med balkong eller uteplats.

 

Stiftelsen Gyllenkrokens korttidsboende ligger på Garverigatan i centrala Göteborg.  Vår primära målgrupp är personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten. Till korttidsboendet kommer du via socialtjänsten om du har en tillfällig kris i din boendesituation.

Korttidsboende på GarverigatanDet kan röra sig om akut bostadslöshet, mellanstation till annat boende eller att man tillfälligtvis behöver större stöd under dygnet för att bryta isoleringen i hemmet. Det är ett bra alternativ för de som varit inskrivna inom psykiatrisk vård men som inte är klara för att flytta hem till sin egen bostad. Korttidsboendet ligger i samma hus som Gyllenkrokens aktivitetshus där det finns stora möjligheter till gemenskap och studiecirklar eller bara för att fika eller äta lunch.

Läs mer...

 

Stiftelsen Gyllenkrokens gruppboende på Fräntorpsgatan byggdes 1997 och ligger kring ett lugnt fint område i Härlanda nära till kollektivtrafiken. Det finns sex lägenheter i gruppboendet.

Läs mer...

 
Boendet
Annons
Café Koopen
Annons
Aktivetshuset
Annons