Odling i stadsmiljö

Är du intresserad av att vara med och jobba med trädgårdsarbete, underhåll och biodling?

kurt lsallad l

Ute-gruppen jobbar med utomhusmiljön kring våra fyra fastigeter. Det innebär gräsklippning, underhåll av rabatter, buskar och träd men också att odla nyttoväxter som potatis, squash och kryddor som sedan används i matlagningen i Café Koopen och våra boenden. Det är odling i ganska liten skala men de dagar då det serveras hemodlat då är det fest! Vi har odlingslådor, potatisland och ett nytt växthus. Nytt för i år är biodling! Vi har en kupa, snart två på baksidan och lär oss i processen genom sakkunnig handledning.

 potatis lkrasse l

20160531 bi1 l20160531 bi2 l20160531 bi3 l

Välkommen att vara med i arbetsgruppen - deltagandet är frivilligt och vi arbetar tre dagar i veckan 10-14. Du deltar efter förmåga men helst regelbundet och håller tiden eftersom vi åker iväg och jobbar på olika ställen.
Intresserad? Prata med Leif 031-808993

Du kan också arbetspröva, träna, praktisera eller annat hos oss - prata då med din socialsekreterare  eller arbetsförmedlare så bokar vi ett möte.
För arbetsprövning etc. Prata med Annica 031-808995